កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ កុមារា​ រស្មី​ ហុង​ហេង​ ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៤​នៅ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​គគីរ​បាន​ជិះ​កង់​តាម​​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​ពេល​ចេញ​ពី​សា​លា​រៀន។​  ខណៈ​នោះ​មាន​ម៉ូតូ​មួយ​បើក​ក្នុង​ល្បឿន​យ៉ាង​លឿន​បាន​បុក​កង់​ហុង ​ហេង​ ពី​ក្រោយ​ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​គាត់​ដួល​ទៅ​លើ​ផ្លូវ។​ ហុង​ហេង​ មាន​ការ​ដាច់​រលាត់​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​ដៃ​ និង​ជើង​ប៉ុន្តែ​សំណាង​ល្អ​ ហុង​ហេង ​មិន​បាន​ទទួល​រង​របួស​ក្បាល​នោះ​ទេ​ព្រោះ​ដោយ​សារ​តែ​គាត់​បាន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព។​

hong heng
ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1019 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using