លោក​ ឡុង​បោ​ឌ័រ​ ជា​និសិ្សត​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​ប័ត្រ​ភា​សា​អង់​គ្លេស​ នៅ​សកល​វិទ្យា​ល័យ​បញ្ញា​ជាតិ​មាន​អាយុ​២៥​ឆ្នាំ​បាន​ត្រូវ​ម៉ូតូ​ដែល​បើក​ក្នុង​ល្បឿន​យ៉ាង​លឿន​បុក​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ទៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ។ ​គាត់​បាន​រង​របួស​យ៉ាង​ធ្ងន់​រហូត​ដល់​មិន​អាច​ទៅ​រៀន​បាន។​ ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​គាត់​បាន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​ពេល​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​នោះ​ ទើប​គាត់​មិន​បាន​រង​របួស​ក្បាល​នោះ​ទេ។ ​គាត់​បាន​បញ្ជាក់​ថា“ខ្ញុំ​ត្រូវ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​គ្រប់​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទោះបី​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បើក​បរ​តាម​ទោចក្រយាន​យន្ត​ ឬ​ជា​អ្នក​រួម​ដំ​ណើ​ជា​មួយ​ក៏​ដោយ។​ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៍​ត្រូវ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​សមា​ជិក​គ្រួសារ​របស់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ទៅ​ទី​ជិត​ឬ​ឆ្ងាយ”។​

បោឌ័រ
ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1019 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using