អ្នក​គ្រូ​ សាយ​ សុភាព​ ជា​គ្រូ​ថ្នាក់​មតេ្តយ្យ​នៅ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​ព្រៃ​សណ្តែក​ក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ។​  ខណៈ​ពេល​ដែលអ្នក​គ្រូ​កំ​ពុង​បើក​បរ​ម៉ូតូ​ទៅ​សា​លា​ដើម្បី​បង្រៀន​សិស្ស​ដូច​សព្វ​ដង ​នៅ​ពេល​នោះ​មាន​ម៉ូតូ​មួយ​បើក​ក្នុង​ល្បឿន​យ៉ាង​លឿន​មក​បុក​គាត់។​ គាត់​បាន​រង​របួស​ជា​ច្រើន​កន្លែង​នៅ​លើ​រាង​កាយ​ហើយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ។​   សំណាង​ល្អ​គាត់​មិន​មាន​រង​របួស​ក្បាល​ទេ​ព្រោះ​គាត់​បាន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព។​

អ្នកគ្រូ សុភាព
ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1019 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using