ប្រធាននាយិកាប្រតិបត្តិ អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួស អាស៊ី ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃកម្មវិធី គំនិតផ្តួចផ្តើមសាកល គ្លីនតុន (Clinton Global Initiative) ឆ្នាំ២០១៤

ប្រធាននាយិកាប្រតិបត្តិ អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួស អាស៊ី ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃកម្មវិធី គំនិតផ្តួចផ្តើមសាកល គ្លីនតុន (Clinton Global Initiative) ឆ្នាំ២០១៤

ទី​ក្រុង​ញូ​យ៉ក​ ​ថ្ងៃ​ទី​២​១​ ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២​៤​ ​ខែ​កញ្ញា​

       ៖ នៅខែនេះ លោកស្រី មើរ៉ាម ស៊ីឌីគ ប្រធាននាយិកាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួស អាស៊ី បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃកម្មវិធីគំនិតផ្តួចផ្តើមសាកលគ្លីនតុន ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងញូយ៉ក។

​លោក​ស្រី​  ​មើ​រ៉ាម​ ​បាន​ថ្លែង​បញ្ជាក់​នូវ​ភាព​ពិត​នៃ​ការ​លំបាក​សព្វ​ថ្ងៃ​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរារចណ៍​បាន​ក្លាយ​ជា​ឃាតក​លេខ​មួយ​ក្នុង​ការ​សម្លាប់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​វ័យ​ ក្មេង​ទូទាំង​សា​​ក​​ល​​លោក​។​ ​ហើយ​លោក​ស្រី​ក៏​បាន​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​ដៃ​គូ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​គោល​បំណង​ រួម​គ្នា​ដើម្បី​ការ​ពារ​ការ​បាត់​បង់​ជីវិត​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​។​


​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២​០​១​០​ ​អង្គការ​មូល​និ​ធិ​បង្ការ​របួស​ ​អា​ស៊ី​បាន​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ជា​មួយ​កម្ម​វិ​ធី​ ​គំ​និត​ផ្តួច​ផ្តើម​សាកល​ ​គ្លីន​តុន​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ស្លាប់​ ​និង​ការ​រង​របួស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ ​តាម​រយៈ​ការ​លើក​កម្ពស់​ឥរិយាបថ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ ផ្លូវ​ ​និង​បង្កើន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ងាយ​រក​បាន​នូវ​មួក​សុវត្ថិភាព​ដែល​ មាន​គុណ​ភាព​។​ ​សូម​អាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ជា​សកម្មភាព​ជា​មួយ​កម្ម​វិ ​ធី​គំ​និត​ផ្តួច​ផ្តើម​សាកល​ ​គ្លីន​តុន​របស់​អង្គការ​មូល​និ​ធិ​បង្ការ​របួស​ ​អាស៊ី​ ​នៅ​ទី​នេះ​។​