សម្រាប់តារា និងឧស្សាហកម្មផ្នែកកំសាន្ត

តារាល្បីៗ គឹជានិមិត្តរូបរបស់មហាជន។  ដូច​នេះ​ពួក​គាត់​មាន​តួនាទី​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ការ​អប់រំ​ដល់​សាធារណ​ជន ជា​ពិសេស​អ្នក​គាំទ្រ​ដែល​ជា​យុវជន​ ដើម្បី​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ និង​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​។ យើង​សូម​អំពាវ​នាវ​ដល់​តារា​ល្បីៗ​ទាំងអស់​ឲ្យ​បង្កើន​នូវ​វិធាន​ការ​ភ្លាមៗ​បន្ថែម​ទៀត​ដូច​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ៖

  • លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមរយៈតន្ត្រី និងកម្មវិធីនានា
  • ដើរ​តួ​គំរូ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ឥរិយាបទ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​   ដូច​ជា​ការ​ដាក់​ខ្សែ​ក្រវាត់ ​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព ការ​បើក​បរ​ក្រោម​ឥទ្ធិពល​គ្រឿង​ស្រវឹង​ និង​បើកបរ​ហួស​​ល្បឿន​​កំណត់
សម្រាប់តារា និងឧស្សាហកម្មផ្នែកកំសាន្ត
ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1013 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using