សម្ភារៈទាក់ទាញមតិគាំទ្រ

អំពាវ​នាវ​ដល់​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ឲ្យ​ជម្រុញ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​របស់​ខ្លួន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​នៅ​ពេល​ហែរ​ក្បួន​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត

អំពាវ​នាវ​ដល់​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ឲ្យ​ជម្រុញ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​របស់​ខ្លួន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​នៅ​ពេល​ហែរ​ក្បួន​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពី “អ្នក​រួម​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ គិត​ទាំង​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព”

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពី “អ្នក​រួម​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ គិត​ទាំង​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព”

ឯកឧត្តមតំណាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ជាតិ​គាំទ្រ​លើ​សារ​អប់រំ​ ស្តី​ពី​ “អ្នក​រួម​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ គិត​ទាំង​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព”

ឯកឧត្តមតំណាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ជាតិ​គាំទ្រ​លើ​សារ​អប់រំ​ ស្តី​ពី​ “អ្នក​រួម​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ គិត​ទាំង​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព”

កញ្ញា អ៊ីវ៉ា​ គាំទ្រ​លើ​​​សារ​​អប់រំ​ ស្តី​​ពី​ “អ្នក​​រួម​​ដំណើរ​​តាម​​ទោ​​ចក្រ​​យាន​​យន្ត​​ គិត​​ទាំង​​កុមារ​​ ត្រូវ​​តែ​​ពាក់​​មួក​​សុវត្ថិ​ភាព”

កញ្ញា អ៊ីវ៉ា​ គាំទ្រ​លើ​​​សារ​​អប់រំ​ ស្តី​​ពី​ “អ្នក​​រួម​​ដំណើរ​​តាម​​ទោ​​ចក្រ​​យាន​​យន្ត​​ គិត​​ទាំង​​កុមារ​​ ត្រូវ​​តែ​​ពាក់​​មួក​​សុវត្ថិ​ភាព”

សិស្ស និសិ្សតតាម​សកល​វិទ្យា​ល័យ​នានា​ គាំទ្រ​លើ​សារ​អប់រំ​ ស្តី​ពី​ “អ្នក​រួម​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ គិត​ទាំង​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព”

សិស្ស និសិ្សតតាម​សកល​វិទ្យា​ល័យ​នានា​ គាំទ្រ​លើ​សារ​អប់រំ​ ស្តី​ពី​ “អ្នក​រួម​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​ គិត​ទាំង​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព”

លិខិតស្នើសុំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ចូល​ការ​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​ទៅ​​ក្នុង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក

លិខិតស្នើសុំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ចូល​ការ​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ ត្រូវ​តែ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​ទៅ​​ក្នុង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក

ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1026 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using